Termen shaman (engelsk stavning) eller schaman (tysk stavning) kommer från evenkerna i Sibirien. Deras benämning på deras andliga specialist är "saman" eller "xaman". Antropologer och religionshistoriker använder deras term för att karakterisera en speciell typ av andlig specialist som främst förekommer i jägar-samlarsamhällen, nämligen:

An official functionary who, with the help of guardian spirits, attains trance in order to come in contact with the spiritual world to help his/her group members (Hultcrantz, Åke).

Med andra ord är en shaman en medlare mellan det materiella och det immateriella, en person som arbetar mer eller mindre professionellt, och alltid för andras skull. Shamanen har hjälpandar (väktarandar) i sin tjänst. En shaman går alltid in i trans när han/hon botar, till skillnad mot häxor, örtläkare, etc.

En traditionell shaman är en person, kvinna eller man, som har fått sin träning i ett samhälle där shamanism existerar som ett traditionellt kulturellt fenomen och som också arbetar enligt den traditionen. Andra helare, som har fått sin träning i icke-shamanistiska samhällen, eller som har inkorporerat icke-traditionella botandetekniker i sitt helande, kallas nyshamaner.