Vi, Marie och Mingo, möttes 1986 i ecuadorianska amazonas och blev förälskade.


Sedan dess har vi bott ihop, ibland i Ecuador, men mestadels här i Sverige, i Uppsala och en förort till Stockholm. Vi har numera en son tillsammans.

Marie gjorde sitt fältarbete inför sin doktorsavhandling i kulturantropologi vid Uppsala universitet hos Mingo och hans familj. Hennes ämne var genus och shamanism hos shuar-indianerna i Ecuador. Hos dem lärde hon känna många shamaner och blev själv initierad till shaman 1992.

Innan Marie blev antropolog hade hon länge haft intresse för shamanism och var medlem i den numera upplösta föreningen Yggdrasil, där hon praktiserade nyshamanism (bl.a. trumresor). Efter att ha kommit tillbaka från Ecuador som nybliven shaman kände hon sig förvirrad och desillusionerad, utan att ha en given plats i samhället. Hon återupptog därför studierna/praktiken i nyshamanism och har gått flera kurser i nyshamansk metod. Numera ger hon egna kurser och undervisar om New Age och shamanism vid Högskolan i Gävle.

Mingo Jempekat är shuarindian från sydöstra delen av ecuadors djungel. Alltsedan han var barn har han lärt av växter och andar och fått visioner om att resa i ett främmande land, fyllt av snö och stora städer.

Han har också haft visioner om hur man tolkar drömmar. Han har lärt om shamanism och shuartraditioner av sina släktingar.

Mingo har lärt sig om traditionell örtmedicin och botande hos shuar och från olika andinska "inka"shamaner.


Vårt hus i Amazonas