FÖRENINGEN SHAMANTRUMMA

Föreningen Shamantrumma är en ideell förening som bildades 2005.
Vi är politiskt och religiöst obundna.
Vi är en icke-kommersiell förening som arbetar för människors
praktiska och vardagliga andliga utveckling.

Vi är inga gurus utan vill hjälpa våra medmänniskor att hitta sin egen
andliga grund i denna tid av bombardemang av olika New Age-läror.

Shamantrummans målsättning är att främja medlemmarnas personliga och
andliga utveckling samt att sprida kunskap och insikt om shamanism till icke-medlemmar.

Detta, anser vi, leder till bättre en livskvalitet och en helhetssyn på livet.
Därför anordnar vi föreläsningar och kurser om shamanism.

Pengarna vi tjänar på kurserna går till ensamstående mödrar bland shuarindianerna i Ecuador. Vi säljer också frösmycken som är tillverkade av shuarkvinnor.

 

Marie Perruchon

Ordförande

marie@shamantrumma.se, 070-4334056